Təlimlər

“AQS Group” 50-dən çox standartlar üzrə BSİ tərəfindən sertifikatlaşdırılmış təlimçidir:

 • ISO 9001: 2015 “Keyfiyyətin idarəetmə sistemi”
 • ISO 10002:2014 “Müştəri məmnunluğu”
 • ISO 14001:2015 “Ətraf mühitin idarəetmə sistemi”
 • IEC/ISO 27001:2013 “İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemi”
 • ISO 17025:2005 “Laboratoriyanın idarəolunması üzrə ümumi tələblər”
 • ISO 20000-1:2011 “İnformasiya texnologiya xidmətlərinin idarə edilməsi”
 • ISO 20121:2012 “Tətbirlərin sabitliyinin idarəetmə sistemi”
 • ISO 22000:2018 və FSSC 22000:2011 (“Qida Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemi”)
 • ISO 22301:2012 “Proseslərin davamlılığının idarəetmə sistemi”
 • ISO 31000:2009 “Risklərin idarə edilməsi”
 • ISO 37001:2016 “Korrupsiya əleyhinə İdarəetmə Sistemi”
 • ISO 39001:2012 “Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi”
 • ISO 45001:2018 “İş sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi” (BS OHSAS 18001:2007)
 • ISO 50001:2011 “Enerjinin idarəetmə sistemi”
 • ISO 55001:2012 “Aktivlərin idarəolunması”