Non-GMO

GDO (GMO) ya da genetik cəhətdən dəyişdirilmiş orqanizmlər laboratoriyada genetik mühendisliyi ya da transgenik texnologiyadan istifadə edilərək genetik quruluşu dəyişdirilmiş  dəyişmişdir bitki, heyvan, mikroorqanizmlərdir. Bu, təbiətdə və ya ənənəvi yetişdirilmə üsulları yetişdirilməyən bitki, heyvan, bakteriya və virus genlərinin birləşmələrini yaradır.

Toxumun yetişdirilmə prosesindən başlayaraq  məhsulun daşınması, toplaması, saxlaması və emal edilməsi mərhələlərinə qədər biz keyfiyyətin idarəetmə sistemlərinin müstəqil sertifikatlaşdırmasını təklif edirik. Sertifikatlaşdırma həmçinin GDO-ların etiketləşdirilməsi və izlənəbiləcəyi ilə bağlı hüquqi tələblərin yoxlanılmasını da əhatə edir.

Qeyri-GMO ilə bağlı 2001/18/EC Direktivi və 1829/2003 və 1830/2003 saylı reqlamentləri daxil olmaqla Avropa İttifaqının qanunvericiliyinə əsasən standartımız təchizat zəncirindəki bütün proseslərə tətbiq edilə bilər:

  • Toxum təchizatı
  • Kənd təsərrüfatı
  • Ticarət
  • Emal edilmə

Həmçinin təchizat zəncirinə də əhatə edirik:

  • Saxlama
  • Nəqliyyat
  • Nümunələrin götürülməsi və analiz

Sertifikatlaşdırma aparan auditorlar uyğunluğun yoxlanmasını təmin etmək üçün illik müşahidə auditini keçirəcəklər.

Qeyri-GMO-nun tədarük zəncirinin sertifikatlaşdırılması milli və beynəlxalq qanunlarla uyğunluğu əvəzləmir.