İT

  • AzEdunet (ISO 20000:2011 “IT Xidmətlərin İdarə edilməsi” GAP təhlili sertifikatı)
  • “İnformasiya Texnologiyaları və İnformasiya Təhlükəsizliyi” Beynəlxalq Forumunun təşkilatı