BEST CERT

“BEST CERT” Azərbaycanda ən nüfuzlu idarəetmə sistemləri (ISO 9001, İSO 27001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, İSO 39001, ISO 20000 və s.) üzrə akkreditə olunmuş yerli sertifikatlaşdırma orqanıdır.