Təlimlər

  • ISO 9001: 2008 “Keyfiyyət İdarəetmə Sistemləri” üzrə aparıcı audit kursu
  • ISO PAS 99:2012 “İnterqrasiya edilmiş idarəetmə sistemi” üzrə kurs
  • IEC/ISO 27001:2013 “İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemi” üzrə kurs
  • ISO 50001:2011“Enerjini idarəetmə sistemi” üzrə giriş və tədbiq kursu
  • BS OHSAS 18001:2007 “İş sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi” üzrə daxili auditkursu
  • ISO 22000:2005 “Qida Təhlükəsizliyini İdarəetmə Sistemi” üzrə daxili audit kursu
  • ISO 20000:2011 “İnformasiya texnologiya xidmətlərin idarə edilməsi” üzrə giriş və daxili audit kursu
  • ISO 55001:2012 “Aktivlərin idarəetmə sistemləri” üzrə kurs
  • IEC / ISO 27001: 2013 “İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi” mövzusunda Kurs (Mərkəz Bankı, Ata Holding, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və s. iştirakçıları üçün)
  • “İqtisadi İslahatların təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi” ilə birgə həyata keçirilən “Qlobal bazarlarda qida məhsulları ilə bağlı əsas prinsiplər, həmçinin Avropa Birliyi çərçivəsində qida məhsullarının ixracını tənzimləyən qanunlar və qaydalar
  • ISO 14001:2015 “Ətraf Mühiti İdarəetmə Sistemi”
  • ISO 31000:2009 “Risklərin idarə edilməsi”
  • ISO 17025 : 2005 “Test və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətlərinə dair ümumi tələblər”
  • CE Markalanma