Sənaye

  • Dərnəgül Boru (ISO 9001:2008 “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi”)
  • Forbes Engineering (ISO 9001:2008 “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi”)
  • STS (ISO 9001:2008 “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi”)
  • Tikinti və istismar mərhələlərində istifadə ediləcək standartların öyrənilməsi və əldə olunmasında ARDNŞ-nin OGPC layihəsinə dəstək
  • Real Gas (ISO/IEC 17025: 2005 standartı üzrə laboratoriya akkreditasiyasına dəstək“)
  • Titan Service – ISO 9001/ISO 14001/CE Marking-in tədbiqi
  • SOCAR – ISO 17025 standartının tədbiqi