Dövlət qurumları

  • Maliyyə Nazirliyi (Proqram Sertifikatlaşdırılmasına dəstək, ISO / IEC 27001: 2013 “İT Təhlükəsizliyi üzrə GAP Təhlil”)
  • Heydər Əliyev Mərkəzi (İSO 20121: 2012 Tədbirlərin İdarə Edilməsi) məsləhət xidmətləri
  • Vergilər Nazirliyi (ISO / IEC 27001: 2013 “İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi” tədbiq edilməsi)
  • Dövlət Akkreditasiya Xidməti üçün ISO 17025 təlimi
  • Azərbaycan Dəmir Yolları – Aktivlərin idarəetmə sistemləri – Dünya Bankı layihəsinin həyata keçirilməsi
  • Azərbaycan Mərkəzi Bankı – ISO 27001: 2013 tədbiq edilməsi
  • Azərbaycan Anti-Dopinq Agentliyi (ISO 9001:2015 tədbiqi)